นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

ขอบพระคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์นี้ เราได้ตระหนักถึงความเชื่อใจของท่านที่มีต่อเว็ปไซต์นี้ จึงขอเรียนแจ้งข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ต่างๆ เพื่ออธิบายให้ท่านได้ทราบว่า เรา (“เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) จัดเก็บ ป้องกัน แบ่งปัน และ ใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีบนแพลต์ฟอร์มของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง เว็บไซต์ของบริษัทฯเรา หน้าเว็ปเพจ แพลตฟอร์มสื่อสังคมที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน เว็ปไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแอพพลิเคชั่นต่างบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“ไซต์”)

การใช้ของท่านบนไซต์เหล่านั้น ให้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้นี้ และ ได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการต่างๆอันจะกล่าวต่อไปนี้


1. ข้อมูลที่ได้จัดเก็บ

ท่านอาจเยี่ยมชม หรือ เรียกดูไซต์ต่างๆโดยมิจำต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทว่าความสามารถในการใช้งานของท่านในบางคุณลักษณะของไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือการได้รับบริการจากเรา อาจมีข้อจำกัดเกิดขึ้นได้


1.1. ข้อมูลที่ท่านให้

เราอาจขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวท่านในฐานะส่วนบุคคลได้) เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ (เช่น หมายเลขไปรษณีย์ อายุ) หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น บัญชี หรือ หมายเลขบัตรเครดิต) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บนั้นอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานไซต์ของท่านด้วย หากท่านลงทะเบียนที่ไซต์ เข้าร่วมโปรโมชั่น ให้ความยินยอมเพื่อรับอีเมล หรือ ข้อเสนอหรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดแล้ว เราจะขอเรียกและจัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้มา เราอาจจะขอเรียกเก็บข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจากท่านได้ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เพศ อายุ หรือ เกี่ยวกับความชอบผลิตภัณฑ์และความสนใจเป็นพิเศษของท่าน

ท่านอาจลงทะเบียนและล็อคอินเข้าชมเว็ปไซต์ของเราได้โดยใช้ บัญชีของสื่อสังคม รวมถึงบัญชี FACEBOOK ของท่าน เมื่อท่านล็อคอินโดยใช้บัญชีของสื่อสังคมแล้ว ท่านอาจจะสามารถใช้บางคุณลักษณะของไซต์ได้ สำหรับการล็อคอินโดยผ่าน FACEBOOK ระบบจะสอบถามความเห็นชอบจากท่านในการแบ่งปันข้อมูลของบัญชี FACEBOOK ของท่านมายังไซต์ ข้อมูลอาจรวมถึง ชื่อจริง นามสกุล เพศ รูปหน้าปก บัญชีรายชื่อเพื่อน ลิงค์ FACEBOOK ของท่าน ความชอบ และข้อมูลอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล FACEBOOK ของท่านหรือเพื่อนของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะเก็บโดย FACEBOOK และแบ่งปันให้เราภายใต้เงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวของ FACEBOOK ท่านสามารถควบคุมข้อมูลที่เราได้รับการแบ่งปันจาก FACEBOOK ได้ โดยกำหนดการใช้งานบนหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชี FACEBOOK ของท่าน


1.2. ข้อมูลที่เราเรียกเก็บอัตโนมัติ

แอ็พพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ: แอ็พพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือบางแอ็พจะรวมถึง การให้ความยินยอม (OPT-IN) การบริการกำหนดพื้นที่ (GEO-LOCATION) ซึ่งเป็นการให้บริการโดยอาศัยสถานที่เป็นหลัก เช่น การค้นหาร้านค้า สภาพอากาศท้องถิ่น ข้อเสนอโปรโมชั่น และ เนื้อหาที่ถูกออกแบบเป็นส่วนตัวอื่นๆ และอาจจะรวมถึง การให้ความยินยอมแบบ OPT-IN PUSH NOTIFICATION โทรศัพท์มือถือเกือบทั้งหมดทุกเครื่องสามารถปิดการให้บริการด้านระบุสถานที่ หรือ PUSH NOTIFICATION ได้ หากท่านให้ความยินยอมแก่การให้บริการระบุสถานที่นั้น เราอาจจะขอเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องส่งสัญญาณ WIFI และ หมายเลขเครื่องโทรศัพท์ของท่านเพื่อระบุสัญญาณบริเวณตึกใกล้เคียงกับท่านมากที่สุด เพื่อจำเป็นต่อการให้บริการระบุสถานที่แก่ท่าน มิใช่เพื่อนระบุถึงตัวท่าน


1.3. ข้อมูลการใช้งานไซต์ (SITE USAGE INFORMATION)

บริษัทฯและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจใช้เทคโนโลยีหลายตัวเพื่อขอเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึง และการใช้งานไซต์ ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบอื่น (“การใช้ข้อมูล”) รวมถึงประเภทของการเรียกดู เครื่องมือ ระบบดำเนินงาน ชนิดของแอ็พพลิเคชั่น หน้าเพจที่บริการท่าน ระยะเวลาการเรียกดู การดูหน้าเพจแต่ละครั้ง และการใช้คุณลักษณะพิเศษ หรือ แอ็พพลิเคชั่นบนไซต์ ข้อมูลที่เป็นสถิตินี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรเป็นที่น่าสนใจแก่ และเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเท่านั้นของไซต์ ดังนั้นเราจะได้สามารถออกแบบเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ใช้งานต่อไป


1.4. ตัวระบุอุปกรณ์ (DEVICE IDENTIFIER)

เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ โดย ข้อมูลตัวระบุชนิดพิเศษ (“ตัวระบุอุปกรณ์”) สำหรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี หรือ เครื่องมืออื่นๆ (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงไซต์ ตัวระบุอุปกรณ์เป็นชุดตัวเลขที่กำหนดไว้ที่อุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าถึงเว็ปไซต์หรือตัวบริการ และคอมพิวเตอร์ของเราจะระบุอุปกรณ์ของท่านโดยตัวระบุอุปกรณ์ เราอาจใช้ตัวระบุอุปกรณ์ในการอื่นๆด้วยเช่น การบริหารจัดการไซต์ ช่วยวินิจฉัยปัญหาของตัวบริการ วิเคราะห์แนวโน้ม ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานบนหน้าเว็ปเพจ ช่วยระบุตัว และ รถเข็นสินค้าของท่าน และ รวบรวมข้อมูลสถิติประชากรศาสตร์สำหรับการใช้แบบมวลรวม


1.5. คุ้กกี้ (COOKIES)

คล้ายๆกับเว็ปไซต์จำนวนมาก เราใช้ “คุ้กกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลซึ่งวางไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเข้าชมไซต์เพื่อความสะดวกในการนำร่องของไซต์ และ เพื่อทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคลตามประสบการณ์การใช้งานของท่าน รวมถึงการจัดการโฆษณาให้เหมาะสมด้วย คุ้กกี้อาจถูกใช้เพื่อเชื่อมโยงท่านเข้าสู่ไซต์สื่อสังคมได้ เช่น FACEBOOK หรือ TWITTER เมื่อท่านเลือกปรับสถานะให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของท่านบนไซต์กับกิจกรรมของท่านบนสื่อสังคม เรา หรือ ผู้ให้บริการของเราอาจวางคุ้กกี้ หรือ ไฟล์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอุปกรณ์ของท่านสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ไซต์ในการนำร่อง และ เพื่อทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคลตามประสบการณ์การใช้งานของท่าน เมื่อเยี่ยมชมไซต์ (เช่น อนุญาตให้เราคัดเลือกว่า โฆษณา หรือ ข้อเสนออันไหนที่สามารถดึงดูดท่านได้มากที่สุด ทั้งนี้ตามความ สนใจ ความชอบ สถานที่ หรือ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้เข้าชม)

หากท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับคุ้กกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านให้เตือนท่านได้เมื่อท่านได้รับคุ้กกี้ โดยท่านอาจเลือกว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้ หรือ ตั้งค่าปฏิเสธคุ้กกี้อัตโนมัติ ทั้งนี้คุณลักษณะพิเศษหรือการบริการของไซต์นั้นอาจจะไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะจดจำและเชื่อมโยงท่านถึงบัญชีของท่านได้ นอกจากนี้ ข้อเสนอที่เราเสนอจัดหาให่เมื่อท่านเยี่ยมชมเรา อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือเป็นที่น่าสนในกับท่านก็เป็นได้


1.6. PIXEL TAGS OR WEB BEACONS

เราใช้ WEB BEACONS หรือ PIXEL TAGS ซึ่งเป็นภาพกราฟฟิคโปร่งแสงปรากฏบนเว็ปเพจ หรือ ในอีเมล และใช้ระบุได้ว่าหน้าเว็ป หรือ อีเมลนี้ได้รับการเข้าชมแล้ว หรือบอกให้โปรแกรมที่ใช้ดูเวปไซต์เรียกเนื้อหาจากโปรแกรมใช้ดูเวปไซต์จากตัวบริการอื่น เมื่อท่านได้เปิดอีเมลที่ส่งจากเราไปแล้วถือว่าท่านได้ให้คำยืนยันว่าให้ทำได้


2. ข้อมูลจากบุคคลภายนอก

เราอาจได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลภายนอกที่ทำคุณลักษณะพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆหากท่านได้ให้ความยินยอมในการขอรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจากเรา ท่านอาจเลือกที่จะเข้าร่วมในแอ็พพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกหรือโดยผ่านไซต์สื่อสังคมซึ่งท่านอนุญาตให้เรา (หรือ บุคคลภายนอกแบ่งปันให้) ทำการเก็บข้อมูลของท่าน รวมถึงข้อมูลการใช้งานของท่าน และ ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากการเก็บบันทึกของบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตลาด หรือเกี่ยวข้องกับประชากรเพื่อพัฒนาความสามารถของเราในการออกแบบเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และ การให้บริการที่เราเชื่อว่าเหมาะสมกับความสนใจของท่าน เราอาจผนวกข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านผ่านไซต์กับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกเพื่อที่จะยกระดับความสามารถในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อตกแต่งเนื้อหาแก่ท่าน และ/หรือ เพื่อเสนอโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าท่านอาจให้ความสนใจ หากเราผสมรวมข้อมูลเหล่านั้นที่เราได้รับมาผ่านไซต์ ข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ เว้นแต่เราทำการเปิดเผยเป็นอย่างอื่น


3. การใช้และการแบ่งปันข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลที่เราได้จัดเก็บเกี่ยวกับท่านสำหรับวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึง

• การตอบสนองต่อคำถามและข้อเรียกร้องจากท่าน

• การอนุญาตให้ท่านได้เข้าถึงบางพื้นที่และคุณลักษณะพิเศษของไซต์

• การยืนยันสถานะของท่าน

• การจัดการการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน

• การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่านและกิจกรรมของไซต์

• การส่งประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆของเรา

• ตัดแต่งเนื้อหา โฆษณา และข้อเสนอที่ทางเราจัดหาให้ท่าน

• การพัฒนาไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจกิจการภายใน

• อนุญาตให้ท่านล็อคอินผ่านบัญชีของสื่อสังคมและแบ่งปันกิจกรรมบนหน้าสื่อสังคม เช่น FACEBOOK

• ดำเนินการโปรแกรมและธุรกรรมต่างๆ

เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ เราจะไม่จัดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นการเฉพาะจากทางท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่มิใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถิติผู้ใช้แบบผลรวม ข้อมูลเชิงสถานที่ และ ข้อมูลการใช้งานให้กับบุคคลภายนอกได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านได้หากท่านได้ตกลงไว้แล้ว ณ ขณะเวลาที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้นี้ และในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

3.1. คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกผู้ให้บริการในนามของเรา

เเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา (หรือ ในนามของหุ้นส่วนของเรา) เช่น ผู้ให้บริการที่เป็นแม่ข่ายหรือปฏิบัติการไซต์เรา วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินธุรกรรม และการชำระเงิน ปฏิบัติการตามคำสั่งซื้อ หรือ จัดให้มีการบริการผู้ใช้งาน เช่น ผู้สนับสนุน หรือ บุคคลภายนอกอื่นที่เข้าร่วมใน หรือ จัดการโปรโมชั่น การประกวด การชิงโชค การสำรวจ หรือ การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดหรือโปรโมชั่นของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้โดยเรา หรือ ถูกแบ่งปันให้กับบริษัทฯลูก บริษัทฯในเครือของเรา ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา หรือ บุคคลภายนอกที่ให้บริการจัดหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นที่ช่วยบำรุงรักษา และ บริหารจัดการไซต์ หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการช่วยให้การซื้อขายบรรลุตามเป้าประสงค์ การเสนอโปรโมชั่น และการจัดการประกวดแข่งขันต่างๆๆ


3.2. ข้อตกลงของท่านที่อนุญาตไว้ให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลได้

ขณะที่ท่านใช้งานไซต์อยู่นั้น ท่านอาจได้สบโอกาสพบเจอกรณีที่ท่านอาจได้ให้ความยินยอมไว้ (OPT-IN) เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ ข้อเสนอทางการตลาดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกได้ด้วย รวมถึงไซต์สื่อสังคม เช่น FACEBOOK หรือ TWITTER หากท่านตกลงให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนั้นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและการดำเนินธุรกิจของบุคคลภายนอกผู้นั้น ถ้าท่านเชื่อมโยงบัญชี FACEBOOK ของท่านสู่บัญชีของไซต์นี้ ข้อมูลชื่อผู้ใช้ และ รูปหน้าปกของท่านบน FACEBOOK จะปรากฏและแบ่งปันแก่ผู้ใช้รายอื่นบนไซต์นี้ด้วย ผู้ใช้อาจสามารถดูประวัติโดยย่อและกิจกรรมการช็อปปิ้งบนไซต์นี้ได้ และกิจกรรมต่างๆของท่านอาจถูกแบ่งปันไปยังเพื่อของท่านที่ FACEBOOK และ เพื่อนคนอื่นๆของท่านบนไซต์นี้โดยอัตโนมัติ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเลือกที่จะแบ่งปันกิจกรรมของท่านทาง FACEBOOK ข้อมูลที่ได้แบ่งปันไปยัง FACEBOOK นั้นจะถูกเชื่อมโยงกับบัญชี FACEBOOK ที่ท่านใช้ในการล็อคอิน การใช้ข้อมูลที่ได้แบ่งปันไปยัง FACEBOOK และ ข้อมูลอื่นๆที่ FACEBOOK จัดเก็บจากการใช้งานของท่าน หรือจากการให้บริการแก่ท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ FACEBOOK เอง แอะ การใช้ข้อมูลของเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเอง ท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านจำเป็นต้องศึกษาทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะได้แก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับ FACEBOOK ถ้าท่านประสงค์ที่จะไม่ให้มีการใช้ข้อมูลของท่านแต่ประการใด ท่านควรจะไม่ตกลงยอมรับการแบ่งปันกิจกรรมการช็อปปิ้งของท่านผ่าน FACEBOOK และ/หรือ ควรปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านเป็นไม่ให้แบ่งปัน ท่านเข้าใจแล้วว่าข้อมูลที่มิได้ให้แบ่งปันอีกต่อไปบน FACEBOOK นั้นอาจยังคงปรากฏอยู่เป็นสาธารณะแก่ผู้ใช้คนอื่นบนไซต์ได้


3.3. การโอนข้อมูลทางธุรกิจ

เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานอื่นและบริษัทฯในเครือข่ายของเราที่ควบคุมโดย บริษัทฯ ได้ โดยเหตุผลภายใน โดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านธุรกิจและวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินกิจการ ขณะที่เราพัฒนาธุรกิจเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจขายหรือซื้อสินทรัพย์ ถ้าหากว่าหน่วยงานอื่นมาครอบกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งาน และ ข้อมูลอื่นๆที่เราได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้งานบนไซต์นี้ อาจถูกเปิดเผยแก่องค์กรนั้นๆเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถูกโอนถ่ายไป ถ้าหากว่าเกิดการล้มละลาย หรือ อยู่ในกระบวนการการฟื้นฟูกิจการกับกิจการของเรา ข้อมูลทั้งหมดของเราอาจถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ด้วย ซึ่งเป็นสินทรัพย์แล้วก็อาจถูกขายหรือโอนให้แก่บุคคลที่สามได้ด้วย


3.4. การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

เราอาจโอนหรือเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งาน และเครื่องมือระบุอุปกรณ์ (รวมถึงที่อยู่ IP) แก่บุคคลที่สามได้เมื่อเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเราเชื่อได้โดยสุจริตใจว่ากฏหมายบังคับให้เปิดเผย หรือตามคำร้องขอจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจของภาครัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการสืบสวน เพื่อที่จะตรวจสอบ หรือ บังคับใช้ ข้อตกลงการใช้งานของเรา หรือ ตามนโยบายอื่นๆที่มีอยู่ หรือเพื่อดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน หรือเป็นไปเพื่อการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือ เพื่อการรักษาความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ผู้เยี่ยมชมไซต์คนอื่น หรือ จากสาธารณชนก็ตาม


4. สิทธิส่วนบุคคล ทางเลือก และการเข้าถึงของท่าน

ท่านอาจสั่งให้เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นก็ได้ ไม่ทำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการให้ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเสนออื่นๆก็ได้ หรือ ไม่ทำการให้ส่งจดหมาย อีเมล หรือการสื่อสารอื่นใดแก่ท่านก็ยังได้ โดย (ก) เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของท่านบนไซต์ (ข) ส่งอีเมลหาเราที่ [email protected] หรือ (ค) ทำตามคำแนะนำวิธีการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากข่าวสารที่ท่านได้รับ

ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ยืนยัน ทำให้ถูกต้อง ลบ หรืออัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านที่ได้จัดเก็บผ่านไซต์ ท่านอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ที่การตั้งค่าข้อมูลของท่าน หรือติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ที่ให้ไว้เบื้องต้น หรือ อีเมลก็ได้ ด้วยระบบการติดตามและจัดเก็บข้อมูลของเรา เราอาจลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้บนไซต์ซึ่งบันทึกไว้แล้วออกได้ เรามิได้มีหน้าที่ทำจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีอยู่ตลอดไป และขอปฏิเสธความรับผิดใดๆที่เกิดจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ท่านควรตระหนักว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดที่เราจะเอาออก หรือ ลบข้อมูลของท่านทั้งหมดจากฐานข้อมูลโดยไม่มีข้อมูลตกหล่นหลงเหลืออยู่เลยด้วยเหตุผลในเรื่องของหน่วยเก็บสำรองและเหตุผลอื่นๆ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของท่าน) ตราบนานเท่าที่บัญชีของท่านยังคงใช้งานอยู่ หรือ หากมีความจำเป็นต้องให้บริการแก่ท่าน ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะยกเลิกบัญชีของท่าน หรือ ร้องขอให้เราหยุดใช้งานข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการอีกต่อไป โปรดติดต่อเราได้ที่ อีเมล [email protected] เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ของเราตามที่กฎหมายกำหนด หรือ การยุติปัญหาพิพาท และใช้บังคับกับข้อตกลงของเรา อนึ่ง เราไม่ได้ควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน และการตั้งค่าของท่านที่หุ้นส่วนที่เป็นสื่อสังคม เช่น FACEBOOK หรือ TWITTER ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและความนิยมของท่าน ท่านอาจทำได้โดยการเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าที่สื่อสังคมได้จัดไว้ให้แล้วตามความเหมาะสม


5. การโฆษณา เป้าหมายการโฆษณา การยกเลิก

ไซต์ได้รับอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาในไซต์ของตัวเอง และ ภายในเนื้อหาที่ใช้กันทั่วไปบนอินเตอร์เน็ท นอกจากนี้ เราอาจใช้เครือข่ายผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาให้บริการด้านโฆษณาด้วย และ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อทำการประเมินและจัดทำบทวิเคราะห์ให้เราเกี่ยวกับการใช้งานบนไซต์รวมถึงการเข้าดูเนื้อหาต่างๆด้วย เราไม่ทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเหล่านั้น เว้นแต่ผู้ให้บริการเครือข่ายโฆษณา ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน และ/หรือ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลอาจตั้งค่าและใช้คุ้กกี้ของตนเอง PIXEL TAG และเทคโนโลยีอื่นที่เหมือนกันบนอุปกรณ์ของท่าน และอาจะจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ รวมถึงข้อมูลการใช้งานด้วย เราและผู้โฆษณาในเครือข่ายของเราอาจกำหนดเป้าหมายการโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริการซึ่งท่านอาจให้ความสนใจโดยอาศัยการเยี่ยมชมของท่านทั้งบนไซต์และเว็ปไซต์อื่นๆ เราอาจว่าจ้างผู้โฆษณาหลากหลายบริษัทเพื่อดำเนินการโฆษณาได้

หากท่านไม่ต้องการจะรับการโฆษณาดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกได้อย่างง่ายดาย โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านได้เลือกที่จะยกเลิกการรับการโฆษณาดังกล่าว ท่านอาจจะได้รับโฆษณาอยู่ขณะที่ท่านออนไลน์ อย่างไรก็ตามการโฆษณาที่ท่านได้เห็นเหล่านั้น อาจจะไม่เกี่ยวกับหรือไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่านก็เป็นได้ นอกจากนี้โปรแกรมเครือข่ายโฆษณาอนุญาตให้ท่านเข้าชมและจัดการรวบรวมรายการที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางออนไลน์ของท่านได้ รายการต่างๆเหล่านี้ช่วยกำหนดประเภทของกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาที่ท่านอาจได้รับ


6. เด็ก

ไซต์นี้ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่จัดเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นส่วนตัวได้จากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหากเรารับรู้ได้ถึงการนั้น หากเราได้เรียกเก็บข้อมูลของผู้ใช้ที่อายุเหล่านี้ เราจะไม่ใช้หรือเก็บไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม หากเรารับทราบได้ว่าเราได้เก็บข้อมูลที่สามารถระบุถึงความเป็นส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีแล้วไซร้ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลเรา


7. การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน

เราจะใช้ความพยายามหามาตราการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความสูญหาย การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการทำลายทิ้ง ตลอดจนถึงขั้นตอนการโอนข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่มีการส่งข้อมูลอิเลคโทรนิกส์ใด หรือการเก็บข้อมูลใดๆสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซนต์ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกัน หรือ รับรองความปลอดภัยของข้อมูลท่านที่ได้ส่งผ่านมาหาเราได้ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เฉพาะแต่ผู้ที่มีวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและทราบข้อมูลของท่านได้กรณีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ท่าน และ ผู้ที่ท่านได้ให้อนุญาตไว้แล้วเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เรายังบังคับให้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการในนามของเราทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและห้ามใช้ข้อมูลเหล่านั้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ไซต์


8. ไซต์อื่นๆ

ไซต์นี้อาจบรรจุด้วยลิงค์ไปถึงไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมหรือจัดการโดยบริษัทฯแม่ของเรา รวมถึงลิงค์จากผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน และ/หรือ หุ้นส่วนที่อาจใช้โลโก้เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาแบนรด์ร่วมกัน หรือเป็นไปตามข้อตกลงการตลาดร่วมกัน เราไม่ได้ควบคุม แนะนำ หรือ สลักหลัง และ ไม่มีความรับผิดชอบต่อไซต์ หรือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ นโยบายและการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของพวกนั้น ไซต์อื่นๆเหล่านี้อาจส่งคุ้กกี้หรือ อุปกรณ์ติดตามแฝงเข้าอุปกรณ์ของท่านได้ และอาจเก็บข้อมูลและร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างอิสระจากเรา และอาจมีหรือไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือไม่ก็ได้ ท่านควรต้องตรวจสอบด้วยตนเองก่อนถึงความแท้จริงในไซต์เหล่านั้นที่อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของไซต์เรา (รวมถึงลิงค์ต่างๆที่ส่งผ่านทางทางอีเมล หรือ หน้าสื่อสังคมด้วย) ไซต์อาจมี ห้องพูดคุยกับท่าน หัวข้อ กระดานข้อความ และกลุ่มข่าวสารต่างๆ โปรดจำไว้เสมอว่าข้อมูลใดก็ตามที่ท่านได้ให้ไว้ในช่องทางเหล่านี้จะกลายข้อมูลสาธารณะทันทีและไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของเรา


9. ความยินยอมให้จัดการข้อมูล

ไซต์ได้รับการควบคุมและจัดการเป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และมีความประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินของผู้พักอาศัยในประเทศไทย เว็บไซต์ของประเทศหรือภูมิภาคใดสามารถใช้งานเพื่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของลอรีอัลได้ทั่วโลก ลอรีอัลไม่รับรองว่าไซต์นี้ได้รับการควบคุม จัดการและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศอื่น เนื่องจากเราเป็นธุรกิจนานาชาติ การใช้ข้อมูลของท่านนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีการส่งผ่านข้อมูลตามหลักสากล หากท่านอาศัยอยู่ที่สหภาพยุโรป แคนาดา หรือที่อื่นใดนอกเหนือจากประเทศไทย ข้อมูลของท่านที่เราได้รวบรวมอาจถูกส่งต่อและดำเนินการในประเทศฝรั่งเศส หรือ บริษัทลูกในประเทศอื่นที่ได้รับมอบหมาย การใช้งานไซต์ของเรา หรือให้ข้อมูลใดๆกับเรานั้น ท่าน (ก) รับทราบว่าไซต์ของเราเป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศไทย (ข) ยินยอมให้มีการรวบรวม ประมวลผล บำรุงรักษา และโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศฝรั่งเศส และพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวในแต่ละประเทศนั้นๆที่ท่านพักอาศัย หรือที่ท่านเป็นประชาชน อาจไม่ครอบคลุมหรือเท่าเทียม (ค) สละสิทธิในข้อเรียกร้องใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว


10. การเปลี่ยนแปลงและปรับนโยบาย

โปรดทราบว่าเราอาจมีการเปลี่ยนแปลข้อมูลในไซต์ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ การแจ้งเตือนคุ้กกี้ เมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีหลังจากที่ได้มีการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวและการแจ้งเตือนคุ้กกี้ที่แก้ไขแล้วขึ้นไซต์ ลอรีอัลจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการแจ้งเตือนคุ้กกี้ โดยมีผลทันทีที่ท่านได้กรอกข้อมูล เว้นเสียแต่ว่าท่านยินยอมตามนโยบายใหม่หรือนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้านี้เพื่อข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว


11. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือความกังวลใดอันเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และการแจ้งเตือนคุ้กกี้ กรุณาติดต่อเราที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-3089 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected]